Rozwój | Joanna Zielonka | Strategia rozwoju

Dyrektor ds. rozwoju w Systemowej Szkole Przedsiębiorczości, Strateg Rozwoju wyjaśnia, jaką kluczową rolę odgrywa strategia rozwoju, co nam umożliwia i jaki cel jesteśmy dzięki niej w stanie osiągnąć. Wyjaśnia ponadto elementy podejścia strategicznego, czym dokładnie jest zarządzanie strategiczne.